Chương trình hợp tác đào tạo SOLIDWORKS giữa Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM & SSPACE Academy

Sở hữu chứng chỉ CSWA

Giới thiệu về khóa học

Không cần phải tự học và thi Chứng chỉ quốc tế từ con số 0.

Điều đó sẽ khiến bạn mất nhiều tiền bạc, thời gian và bỏ lỡ cơ hội.

Hãy để SSPACE giúp bạn thực hiện điều đó dễ dàng ngay từ hôm nay!

Nội dung khóa học

Chương 2 – Tài khoản thi chứng chỉ

Chương 3 – Bài thi thử phần 1- Drafting

Chương 4 – Bài thi thử phần 2 – Part Modeling

Chương 5 – Bài thi thử phần 3 – Assembly Modeling

Chương 6 – Kết quả thi

Chương 7 – Đề thi thử

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá