Chương trình hợp tác đào tạo SOLIDWORKS giữa Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM & SSPACE Academy