ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NHÓM

ĐỌC THẬT KỸ HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI

*** TRƯỜNG HỢP ĐIỀN CÁ NHÂN:
– Bạn điền đầy đủ thông tin và Tên trưởng nhóm rồi bấm GỬI THÔNG TIN.
– Sau khi điền xong thông tin. Hãy bấm nút ĐÃ ĐIỀN XONG  để hoàn thành việc đăng ký.

*** TRƯỜNG HỢP ĐIỀN THEO NHÓM:
– Bạn điền thông tin cho từng thành viên trong nhóm. Sau đó bấm GỬI THÔNG TIN và cứ lặp lại cho đến khi hết thành viên.
– Sau khi đã điền xong thông tin cho tất cả thành viên. Hãy bấm nút ĐÃ ĐIỀN XONG để hoàn thành việc đăng ký.