ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ SOLIDWORKS QUỐC TẾ

Chứng chỉ quốc tế - Được cấp bởi hãng Dassault Systèmes - Có giá trị trên toàn cầu.

⏰ Thời gian thi (T3/2024)

Thứ 6 – 15/3/2024 – Bắt đầu 08h30

DEADLINE ĐĂNG KÝ: 17h00 Thứ 4 – 13/3/2024

 

📌 Địa đểm thi:

Kỳ thi được tiến hành online, SSPACE sẽ hỗ trợ thông qua nền tảng Microsoft Teams.

 

📞 Hotline: (+84) 766 667 247
🌐 Website: https://hcmute.sspace.edu.vn

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI