Quy Định Tham Gia Lớp Học

1. Quy định Học Tập

a. Học tập

Học viên tham gia các buổi học theo đúng thời gian đã quy định của từng lớp, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, chuẩn bị sẵn sàng thiết bị học tập, có thái độ tôn trọng giáo viên và các học viên khác trong lớp.

Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn và quy định mà giáo viên đứng lớp đưa ra.

Trường hợp vắng phải thông báo cho giáo viên trước buổi học, cam kết xem lại video record và hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ trước khi buổi học tiếp theo bắt đầu.

b. Bảo lưu và chuyển lớp

Trong quá trình tham gia khóa học, học viên được phép bảo lưu nếu thời lượng buổi học của lớp chưa quá 50%.

Học viên muốn bảo lưu liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển sinh để làm thủ tục bảo lưu, thời hạn bảo lưu tối đa 365 ngày kể từ ngày bảo lưu. Học viên được bảo lưu tối đa 01 lần/01 khóa học.

Trong quá trình tham gia lớp học, học viên được phép chuyển lớp và học lại từ đầu, nếu số lượng buổi học của lớp chưa quá 50%.

Trong trường hợp không có lớp phù hợp để chuyển tại thời điểm đó, học viên có thể lựa chọn tiếp tục học lớp cũ hoặc làm thủ tục
bảo lưu như thông tin ở trên.

Học viên muốn chuyển lớp liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển sinh để làm thủ tục chuyển lớp. Học viên được chuyển lớp tối đa 01 lần/01 khóa học.

c. Học lại

Học viên được phép học lại miễn phí vào các lớp khai giảng sau với điều kiện đã hoàn thành chương trình học trước đó với điều kiện sử dụng quyền lợi thi chứng chỉ quốc tế sau khóa học.

Học viên liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển sinh để hoàn tất thủ tục đăng ký lớp học lại.

2. Quy định thi chứng chỉ quốc tế SOLIDWORKS

a. Điều kiện tham gia thi chứng chỉ MIỄN PHÍ sau khóa học

Học viên phải hoàn thành tối thiểu:
(i) 80% thời lượng khóa học;
(ii) 80% số lượng bài tập tại lớp, về nhà và bài kiểm tra (nếu có);
(iii) 80% chương trình E-Learning.
Hoàn thành 100% học phí của khóa học.

b. Quy định về quyền lợi thi chứng chỉ MIỄN PHÍ sau khóa học

Học viên được thi chứng chỉ miễn phí một (01) lần sau khi hoàn thành nội dung khóa học.

Học viên không tham gia hai (02) lần thi chứng chỉ gần nhất được tổ chức thì xem như mất quyền lợi thi chứng chỉ miễn phí.

Học viên không thuộc đối tượng thi miễn phí có như cầu thi chứng chỉ thi đăng ký với trung tâm và đóng lệ phí thi 1.000.000đ /01 lần thi.

Học viên thi rớt và có nhu cầu thi lại thì đăng ký với bộ phận tuyển sinh và đóng lệ phí thi 1.000.000đ /01 lần thi.

c. Quy định khi tham gia thi chứng chỉ quốc tế

Học viên đã xác nhận tham gia kỳ thi phải tham gia đúng giờ quy định, trong trường hợp đã đăng ký nhưng vắng mặt không báo trước thì sẽ mất quyền thi.

Trong quá trình tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ, học viên phải tuân thủ các quy định do SSPACE đưa ra dựa trên các quy định của Hãng. Các quy định này sẽ được phổ biến trước giờ thi.